500 triệu đồng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu

VĂN VIỆT 06:11, 25/05/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng dự toán 500 triệu đồng kinh phí xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu năm 2023. 

Qua đó, kết nối giữa doanh nghiệp với hộ sản xuất dược liệu, nhằm kiểm soát nguyên liệu đầu vào chế biến, phân chia lợi ích hài hòa, đảm bảo tính bền vững và ổn định thông qua hợp đồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 59 cơ sở thu mua, chế biến dược liệu hàng năm với sản lượng khoảng 7.105 tấn, chiếm 73% tổng sản lượng. 

Tuy nhiên, sản lượng trên chỉ chiếm khoảng 50 - 60% công suất chế biến. Trong đó, có 5 công ty, 3 hợp tác xã và tổ hợp tác với 294 hộ liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến 3 loại dược liệu atiso (112,6 ha), đương quy (34 ha) và diệp hạ châu (18,3 ha), chiếm 49,7% trên tổng diện tích…