Gấp rút thu hồi nợ đọng thuế cuối năm

DIỄM THƯƠNG 06:07, 21/11/2023

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, song song với việc nuôi dưỡng và quản lý nguồn thu, ngành Thuế đang thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thu hồi nợ thuế.

Lâm Đồng quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế
Lâm Đồng quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp vừa có chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng bản chất, tính minh bạch của số nợ thuế. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cho từng lãnh đạo, phòng, ban và Chi cục Thuế khu vực. Phấn đấu thu hồi nợ đọng thuế trong các tháng cuối năm 2023 và hoàn thành dứt điểm trong quý I/2024 đối với số thuế còn nợ hơn 880,8 tỷ đồng. Đồng thời, hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới, đặc biệt là các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn. Thường xuyên công khai thông tin người nợ thuế và kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế dây dưa, chây ỳ.

Để tăng cường thu hồi nợ thuế, theo Cục Thuế tỉnh từ nay đến cuối năm 2023, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng, lập danh sách những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng. Trường hợp chây ỳ, ngành Thuế sẽ kiên quyết cưỡng chế thu nợ theo quy định. 

Giải pháp khác là tập trung giải quyết kịp thời việc xử lý miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2022 và 2023 đối với doanh nghiệp, để hỗ trợ người nộp thuế sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Theo đó, các chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước sẽ không được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới hoặc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Cơ quan thuế sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế; đặc biệt đối với những dự án mà doanh nghiệp đã hoàn thành, tổ chức bán sản phẩm, thu tiền của khách hàng nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các sở, ngành thu thập thông tin, điều tra, xác minh và xử lý theo quy định. Riêng với các dự án còn vướng mắc trong việc triển khai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, trên cơ sở kết quả làm việc, liên ngành tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giao các đơn vị chức năng giải quyết dứt điểm những kiến nghị và vướng mắc của chủ đầu tư.

Một động thái quyết liệt nữa đó là UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, căn cứ quy định của pháp luật để xem xét xử lý đối với những trường hợp dự án chưa triển khai thực hiện theo tiến độ gia hạn dự án đầu tư và cam kết của nhà đầu tư (kể cả trường hợp chấm dứt hoạt động dự án nếu phù hợp và đủ điều kiện). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đã được gia hạn thời gian sử dụng đất, nhưng nhà đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo thời gian được gia hạn, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn thời gian sử dụng đất như kiến nghị của Cục Thuế tỉnh; xem xét xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường, đề xuất thu hồi đất đối với các trường hợp không nộp tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, đối với trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 10/2023, tỉnh Lâm Đồng còn trên 100 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng. Đặc biệt, có doanh nghiệp nợ thuế cao nhất lên đến gần 40 tỷ đồng. Do đó, đối với trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, ngoài việc tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, căn cứ Luật Quản lý thuế; Cục Thuế tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế như: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hành thương mại, tổ chức tín dụng, phong tỏa tài khoản hoặc tạm dừng các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã có văn bản thông báo nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết tới từng phòng, chi cục thuế chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp. Công tác nắm bắt, phân tích thực trạng tình hình tài chính, dòng tiền của các doanh nghiệp nợ thuế (đặc biệt các đơn vị nợ dưới 90 ngày được tập trung đôn đốc quyết liệt), đồng thời, luôn lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp… để có biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp, kịp thời... Cục Thuế sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan thuế danh sách các đơn vị nợ tiền thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ được giao và bảo đảm tổng nợ thời điểm 31/12/2023 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách.