Phòng, chống sâu bệnh nổi cộm trên cây sầu riêng

VĂN VIỆT 06:08, 21/11/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đang khuyến cáo các biện pháp phòng, chống sâu bệnh nổi cộm trên cây sầu riêng trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa, đậu quả. 

Cụ thể, vườn sầu riêng nhiễm nặng bệnh xì mủ, thối rễ cần tạm ngưng hoặc hạn chế sử dụng phân bón hóa học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ hoai mục hoặc hữu cơ vi sinh kết hợp với các chế phẩm nấm đối kháng, nấm cộng sinh Rhizomyx để cải tạo đất trồng, bổ sung vi sinh vật có lợi.  

Đồng thời, khơi thông các bồn chứa nước xung quanh gốc, cắt tỉa cành khô, cành nhiễm bệnh nặng và quét keo liền sẹo; phát dọn cỏ dại, thu dọn tàn dư cây trồng tiêu hủy để hạn chế nấm bệnh lây lan.

Nếu cây sầu riêng bị mọt đục thân và cành, cần thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cành, vệ sinh vườn. Có thể tham khảo sử dụng hoạt chất Abamectin hoặc Spirotetramat để phòng trừ.