Bình yên B’Lá

TỨ ĐỨC 06:30, 25/01/2024

Thời gian qua, xã B’Lá (huyện Bảo Lâm) có những bước phát triển trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn mới có nhiều nét khởi sắc; đời sống của người dân trên địa bàn xã ổn định. Nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, thôn xóm yên bình. 

Lực lượng Công an xã B’ Lá đi từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân
Lực lượng Công an xã B’ Lá đi từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân

B’Lá có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.078 ha, dân số toàn xã là 844 hộ, 3.374 nhân khẩu, có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống thuận hòa, trong đó, dân tộc Nùng chiếm 45,9%, dân tộc Kinh chiếm 22,7%, dân tộc Mạ chiếm 22,6%, dân tộc Tày chiếm 7,7%, dân tộc khác chiếm 1,2%.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT như: Tổ dân phòng 5 tổ (50 thành viên tham gia); Tổ tự quản 5 tổ (50 thành viên tham gia); Tổ hòa giải 5 tổ (45 thành viên tham gia). Mô hình Thắp sáng đường quê ở 5 thôn; Mô hình Camera an ninh 80 mắt camera; Mô hình “Dân vận khéo” 157 thành viên tham gia; Mô hình Hòm thư tố giác tội phạm tại 5 thôn. Nhìn chung, các mô hình đang hoạt động trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, tạo nền tảng vững chắc góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại các địa bàn thôn, xóm. 

Theo Công an xã B’ Lá, để đảm bảo ANTT tại địa phương, lực lượng Công an xã đã tích cực xuống thôn, xóm, nắm bắt tình hình cơ sở, cuộc sống của bà con. Tìm hiểu văn hóa, phong tục, hướng dẫn người dân cách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm. Thường xuyên gặp người lầm lỡ, vận động họ tuân thủ pháp luật, làm lại cuộc đời, phối hợp với các đơn vị nhà trường phổ biến, giáo dục pháp luật tới các em học sinh. 

Hiện nay, xã B’ Lá đã và đang triển khai kế hoạch xây dựng Mô hình “Khu dân cư không có tội phạm về ma túy”; “Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng” tại 5 thôn với 40 thành viên tham gia. Tại các trường học xây dựng “Mô hình Nhà trường an toàn, không ma túy, không bạo lực học đường” và Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. 

Đồng thời, để yên bình cho thôn xóm, nâng cao nhận thức của người dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an xã B’ Lá thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong năm 2023, đã tuyên truyền chuyên đề 5 buổi với 200 lượt người tham gia, 15 buổi tuyên truyền lồng ghép với 450 lượt người tham gia. 

Cùng với đó, Công an xã B’Lá đã phối hợp cùng Đội Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm; các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm 2023, Công an xã B’Lá đã vận động thu hồi được 5 khẩu súng bàn giao về Công an huyện. Với khẩu hiệu “Đổi vũ khí lấy lương thực”; qua buổi tuyên truyền, người dân đã tự giác giao nộp 9 súng chế các loại, 2 bộ kích cá, 5 vũ khí thô sơ.

Công an xã B’Lá đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiện toàn 5 tổ dân phòng tại 5 thôn với 50 thành viên tham gia. Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho toàn thể người dân địa phương. Trang bị 30 bình phòng cháy sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố; tiếp tục hoàn thiện phương án phòng cháy tại trụ sở UBND xã và thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Tham mưu xây dựng và thành lập 2 Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy tại Thôn 1; tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho 2 tổ liên gia theo kế hoạch; vận động bà con Nhân dân trên địa bàn trang bị bình phòng cháy, chữa cháy tại gia đình.

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, chúng tôi có dịp cùng lực lượng Công an xã B’Lá đến địa bàn các thôn, xóm; vận động, tuyên truyền trong bà con Nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội; nhắc nhở thanh niên địa phương về những hiểm họa khôn lường khi tự chế pháo… Đi đến đâu, các cán bộ, chiến sĩ đều nhận được sự tôn trọng, quý mến của Nhân dân, được người dân chia sẻ về cuộc sống, phản ánh tình hình an ninh trật tự trong thôn xóm. 

Ông Phùng Văn Bình - Chủ tịch UBND xã B’Lá cho biết: Những năm qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai rộng khắp tại các thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đã xây dựng và duy trì các mô hình làm công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; hiệu quả công tác phát động, tuyên truyền trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, trong Nhân dân ngày càng được nâng cao và phát huy hiệu quả. Lực lượng Công an xã đã quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo lực lượng, tổ chức xây dựng và triển khai các mặt công tác đảm bảo được tình hình ANTT trên địa bàn xã. Qua đó, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất; thôn xóm yên bình; tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhờ những nỗ lực, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, Nhân dân mà năm 2023, tập thể Nhân dân và cán bộ xã B’ Lá vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiều cá nhân được các cấp, ban, ngành khen thưởng, tuyên dương…