Bảo Lộc: Thu hồi 4 giấy phép của 3 cơ sở karaoke

08:11, 23/11/2022
(LĐ online) - UBND TP Bảo Lộc vừa ban hành các quyết định thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. 
 
Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Tina (phường B’Lao), karaoke King (phường Lộc Tiến) và karaoke Tuấn Như (Phường 2) đã bị thu hồi 4 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (riêng karaoke Tuấn Như 2 giấy phép) do UBND TP Bảo Lộc cấp.
 
Lý do thu hồi là do các cơ sơ này không bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
 
Trước đó, UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định thu hồi 1 giấp phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke đối với cơ sở karaoke Havana do không đủ điều kiện về an ninh trật tự.
 
HÀ NGUYÊN