ĐIỆN BÁO

14:38, 08/02/2024

Đồng chí: PHẠM HỒNG BẢN  - Sinh ngày: 30/10/1944

Quê quán: Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An

Ngày vào Đảng: 30/12/1964   - Chính thức ngày: 30/12/1965

Đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 3, Đà Lạt.

Đã từ trần vào lúc: 03 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2024

Nhập liệm vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2024

Lễ di quan vào lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2024

An táng tại Nghĩa trang Trại Hầm.