Bình minh ở đồi Trọc. Ảnh: Võ Trang

12:08, 04/08/2022

 

Bình minh ở đồi Trọc. Ảnh: Võ Trang
Bình minh ở đồi Trọc. Ảnh: Võ Trang