Thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Võ Việt

06:07, 21/07/2022

 

Thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Võ Việt
Thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Võ Việt