Thác Pongour. Ảnh: Võ Trang

04:08, 11/08/2022

 

Thác Pongour. Ảnh: Võ Trang
Thác Pongour. Ảnh: Võ Trang