Bình minh hồ Suối Vàng. Ảnh: Võ Trang

06:10, 06/10/2022
Bình minh hồ Suối Vàng. Ảnh: Võ Trang
Bình minh hồ Suối Vàng. Ảnh: Võ Trang