Mù Căng Chải mùa lúa chín. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

05:10, 20/10/2022
Mù Căng Chải mùa lúa chín. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Mù Căng Chải mùa lúa chín. Ảnh: Nguyễn Nghĩa