Mùa vàng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

06:10, 27/10/2022

 

Mùa vàng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Mùa vàng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa