Hoa súng Mộc Hoá, Long An. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

05:11, 03/11/2022
 Hoa súng Mộc Hoá, Long An. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Hoa súng Mộc Hoá, Long An. Ảnh: Nguyễn Nghĩa