Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

07:11, 17/11/2022
Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang
Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang