Trẻ em vùng cao Tây Bắc

NGUYỄN NGHĨA 05:45, 06/07/2023
Trẻ em vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Trẻ em vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Nguyễn Nghĩa