Hái lá dâu cho tằm

VÕ ĐÌNH QUÝT 04:46, 18/01/2024
Hái lá dâu cho tằm. Ảnh: Võ Đình Quýt
Hái lá dâu cho tằm. Ảnh: Võ Đình Quýt