Chiều về trên tòa thánh

HỒNG ĐẠT 05:30, 14/12/2023
Chiều về trên tòa thánh. Ảnh: Hồng Đạt
Chiều về trên tòa thánh. Ảnh: Hồng Đạt