Dệt lụa

VÕ ĐÌNH QUYẾT 06:31, 04/01/2024
Dệt lụa. Ảnh: Võ Đình Quýt
Dệt lụa. Ảnh: Võ Đình Quýt