Bình minh trên hồ Xuân Hương

VÕ TRANG 04:35, 18/04/2024
Bình minh trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Võ Trang
Bình minh trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Võ Trang