Làng hoa Thái Phiên trong sương sớm

NGUYỄN NGHĨA 06:36, 28/03/2024
Làng hoa Thái Phiên trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Làng hoa Thái Phiên trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa