Chiều vàng

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06:25, 21/03/2024
Chiều vàng. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Chiều vàng. Ảnh: Nguyễn Văn Thương