Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

HOÀNG SA 15:01, 22/09/2023

(LĐ online) - Ngày 22/9, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, Công ty Điện lực Lâm Đồng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Các đơn vị điện lực khẩn trương rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện tại tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
Các đơn vị điện lực khẩn trương rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện tại tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Theo đó, để giảm nguy cơ cháy nổ làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân, tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các đơn vị liên quan, điện lực địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, giáo dục người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an điện để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền về các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở tại địa phương thì lồng ghép việc kiểm tra, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong sử dụng điện.

Yêu cầu Công ty Điện lực Lâm Đồng rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng. Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trong quá trình vận hành hệ thống điện, đặc biệt là các vị trí có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn về điện đối với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phối hợp với địa phương và nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ kiểm tra viên điện lực của đơn vị trong việc kiểm tra các hoạt động điện lực, công tác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn điện, tham mưu đề xuất xử lý đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm an toàn trong sử dụng điện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức cho khách hàng, doanh nghiệp sử dụng điện hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn về điện.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp và các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì lồng ghép việc kiểm tra, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong sử dụng điện. Tham mưu, đề xuất, xử lý đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm an toàn trong sử dụng điện theo quy định của pháp luật.