Tháo dỡ hơn 97 ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp

NGUYỄN NGHĨA 06:23, 01/02/2023

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, tổng diện tích nhà kính, nhà lưới cần giải tỏa, tháo dỡ sau rà soát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 118,244 ha. Trong đó, TP Đà Lạt 73,9806 ha (chiếm 34,25%); huyện Lạc Dương 24,41 ha (chiếm 11,30%); huyện Đơn Dương 14,74 ha (chiếm 6,82%); huyện Đức Trọng 3,5623 ha (chiếm 1,65%); huyện Di Linh 0,88 ha (chiếm 0,4%); huyện Đam Rông 0,67 ha (chiếm 0,3%).

Các địa phương, đơn vị đã vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được 97,01 ha/118,244 ha, đạt 82,05% tổng diện tích phải giải tỏa, tháo dỡ. Trong đó, TP Đà Lạt tháo dỡ được 73,2201 ha, đạt 98,97%; huyện Lạc Dương 4,666 ha, đạt 19,12%; huyện Đơn Dương 14,74 ha, đạt 100%; huyện Đức Trọng 2,8369 ha, đạt 79,64%; huyện Di Linh 0,88 ha, đạt 100% và  huyện Đam Rông 0,6711 ha, đạt 100%.