Đơn Dương kiểm tra 3 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng

VŨ VĂN 05:18, 17/03/2023

Huyện Đơn Dương vừa kết thúc kiểm tra 3 doanh nghiệp thuê đất, thuê gần 1.174 ha rừng đầu tư dự án trên địa bàn.

Kết quả ghi nhận 3 doanh nghiệp đã trồng rừng kinh tế hơn 683 ha. Trong thời điểm kiểm tra trên tổng diện tích 375,7 ha rừng trồng keo lai có 2 doanh nghiệp khai thác số cây đạt chất lượng, đồng thời rà ủi số cây chậm phát triển để chuẩn bị trồng lại rừng trong mùa mưa năm 2023. 

Các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2023, cả 3 doanh nghiệp đều triển khai làm giảm vật liệu cháy, tăng cường lực lượng trực chữa cháy rừng...

Tuy nhiên, chỉ có 2/3 doanh nghiệp có quyết định thuê hơn 327,2 ha rừng và tiến hành ký hợp đồng. Huyện Đơn Dương yêu cầu 1 doanh nghiệp còn lại đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các thủ tục pháp lý đối với chủ dự án theo quy định.