Bảo Lâm có 36 vị trí bị ngập úng, sạt trượt cục bộ

TRỊNH CHU 00:15, 30/08/2023

Trước mùa mưa bão, UBND huyện Bảo Lâm đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá các vị trí có nguy cơ bị ngập úng, sạt trượt và sạt lở trên địa bàn huyện Bảo Lâm để chủ động cảnh báo, ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Theo đó, 12 vị trí có nguy cơ ngập lụt nằm trên địa bàn các xã Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Ngãi, B’Lá, Lộc Phú, Lộc Thành và xã Lộc Bảo; 6 vị trí có nguy cơ sạt lở ở các xã Lộc Tân, Lộc Bảo và xã Lộc Thành; 18 vị trí sạt lở tại các xã B’Lá, Lộc Thành và xã Lộc Nam.