Trên 90% diện tích nhà kính trên diện tích đất lâm nghiệp được dỡ bỏ

NGUYỄN NGHĨA 06:13, 28/02/2024

Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã có trên 90% diện tích nhà kính trên diện tích đất lâm nghiệp được dỡ bỏ, ước thực hiện năm 2023, dự kiến diện tích nhà kính đạt 5.453 ha, giảm 69 ha (giảm 1,26%) so với diện tích nhà kính hiện tại. 

Nông nghiệp sinh thái dần được hình thành và nhân rộng với trên 1.450 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ; có trên 78% các phế phụ phẩm nông nghiệp được tái chế, phục vụ các hoạt động sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.