Tiêm phòng từ 90% trở lên trên tổng đàn gia súc

05:05, 18/05/2022
Huyện Đạ Tẻh bắt đầu tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh đợt 1 năm 2022 với các chỉ tiêu phấn đấu đạt tối thiểu 90% tổng đàn trâu, bò, lợn; 80% tổng đàn chó; 70% đàn thủy cầm trong diện tiêm.
 
Cụ thể, đàn trâu, bò được tiêm 3 mũi vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng Type O, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục. Đàn lợn được tiêm 1 mũi vắc - xin phòng bệnh dịch tả cổ điển, 1 mũi vắc xin kép phòng, chống bệnh tụ huyết trùng và phó thương hàn; 1 mũi vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng. Đàn thủy cầm được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1. Và đàn chó được tiêm 1 mũi vắc-xin Rabicin phòng bệnh dại. 
 
Thời gian tiêm phòng cho các loại vật nuôi nói trên ở huyện Đạ Tẻh triển khai liên tục từ nay đến ngày 1/8/2022… 
 
MẠC KHẢI