Lạc Dương: Đầu tư thực hiện 38 công trình hạ tầng

06:08, 03/08/2022
UBND huyện Lạc Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn.
 
Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Lạc Dương được phân bổ là 169,2 tỷ đồng để đầu tư thực hiện 38 công trình hạ tầng; trong đó, 27 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới. Các công trình chủ yếu tập trung mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 27 C (đoạn đi qua địa bàn huyện Lạc Dương) và 7 tuyến giao thông nội bộ (gồm các tuyến đường liên xã, tuyến giao thông nối huyện Lạc Dương với TP Đà Lạt, Lạc Dương - Lâm Hà) và hệ thống bờ kè, taluy nhằm chống sạt lở; xây dựng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Lạc Dương...
 
Tính đến cuối tháng 6/2022, các dự án, công trình do huyện Lạc Dương quản lý đã giải ngân đạt 58,8% kế hoạch vốn năm 2022.
 
THANH HỒNG