Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

06:09, 20/09/2022
Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh được chú trọng nâng cao chất lượng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tạo được sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Hội Phụ nữ đến tận từng nhà người dân để phát tờ rơi tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng COVID-19
Hội Phụ nữ đến tận từng nhà người dân để phát tờ rơi tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng COVID-19
 
•  KIỆN TOÀN NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC PBGDPL
 
Theo Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh với 40 thành viên, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng, các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có 339 người. Một số cơ quan, đơn vị đã kiện toàn hội đồng của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở có sự phát triển về số lượng và được kiện toàn, củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình hiện nay. Trong đó, báo cáo viên pháp luật (BCVPL) cấp tỉnh 69 người, BCVPL cấp huyện 259 người, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 1.877 người. Ngoài ra, còn nhiều lực lượng khác tham gia công tác PBGDPL ở địa phương như BCVPL là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tại các trường phổ thông do Sở GDĐT quản lý với 223 người. 
 
Tính đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 1.384 tổ hòa giải với 7.908 hòa giải viên cơ sở, hơn 4.000 tuyên truyền viên thuộc hệ thống khối MTTQ và các cơ quan thành viên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. UBND các cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện ngày càng có hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải trong tỉnh đã tiếp nhận 977 vụ việc, hòa giải thành 697 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,3%; hòa giải không thành 250 vụ việc, tỷ lệ 25,5%; 30 vụ việc chưa giải quyết xong, tỷ lệ 3%. 
 
•  ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC PBGDPL
 
Tiếp tục phát huy những thế mạnh của các hình thức PBGDPL đã được triển khai, hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện, thành phố tiếp tục triển khai công tác PBGDPL đa đạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát các nội dung, chương trình, Đề án PBGDPL của Trung ương, phù hợp với từng đối tượng cụ thể và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh bên cạnh việc tập trung PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đã từng bước chú trọng đến một số đối tượng đặc thù như: người đang chấp hành hình phạt tù, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc, người dân ở các xã trọng điểm về vi phạm pháp luật…
 
Hình thức PBGDPL được triển khai đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các hình thức truyền thống như: tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị PBGDPL trực tiếp; PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu PBGDPL; triển khai xây dựng Tủ sách pháp luật; tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép với các Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Phong trào Đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân ở địa phương. 
 
Công tác PBGDPL tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã triển khai công tác PBGDPL trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời đăng tải những tin, bài, hình ảnh về công tác PBGDPL trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đăng tải trên nhóm Hào khí Nam Tây Nguyên, Tổ quốc gọi tên mình; Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đăng trên fanpage Tuổi trẻ Lâm Đồng, Góc nhìn người Đà Lạt; Sở Tư pháp đăng tải trên Trang PBGDPL tỉnh… 
 
Tại cuộc họp sơ kết công tác PBGDPL 9 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá, hình thức PBGDPL tuy có đổi mới nhưng chưa thật sự hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Để triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cần chú trọng việc đổi mới cách thức PBGDPL đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng; chú trọng giáo dục, phổ biến các văn bản luật liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân. Trong đó, đa dạng hóa hình thức GDPBPL thông qua phối hợp, lồng ghép với các hoạt động phong trào quần chúng và đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên và các mô hình truyền thông như câu lạc bộ, khẩu hiệu trực quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác PBGDPL; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật… 
 
VIỆT HÙNG