Nhiều trạm quan trắc khí tượng thủy văn bị ảnh hưởng hành lang kỹ thuật

06:09, 22/09/2022
Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay có tổng cộng 7 trạm khí tượng thủy văn (KTTV) cơ bản và 89 trạm do mưa tự động phục vụ cho công tác dự báo KTTV, phòng, chống thiên tai.
 
Trong 7 trạm KTTV cơ bản có 4 trạm khí tượng và 3 trạm thủy văn. Trong số 89 trạm đo mưa tự động có 56 trạm do tỉnh đầu tư, 33 trạm quan trắc còn lại thuộc hệ thống mạng lưới trạm KTTV quốc gia.
 
Hiện có 3 trạm KTTV cơ bản thuộc hệ thống công trình KTTV quốc gia đang bị vi phạm hành lang kỹ thuật công trình, làm ảnh hưởng đến chất lượng quan trắc điều tra cơ bản KTTV trên địa bàn tỉnh, đó là các trạm KTTV tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. 
 
Cụ thể, Trạm Đà Lạt bị ảnh hưởng do việc trồng cây cao phía Tây - Nam và xây nhà vượt ngưỡng cho phép, Trạm KTTV Bảo Lộc không đảm bảo về hành lang kỹ thuật của công trình quan trắc do quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông công cộng còn Trạm thủy văn Thanh Bình - Đức Trọng bị ảnh hưởng do việc xây dựng công trình phía bờ trái sông, cách tuyến quan trắc về phía thượng lưu khoảng 60 m, làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến quan trắc của công trình đo đạc thủy văn. 
 
Ngoài ra, 2 trạm thủy văn gồm Trạm Đại Nga - huyện Bảo Lâm và Trạm Đại Ninh - Đức Trọng cũng bị ảnh hưởng và thay đổi hoàn toàn về chế độ dòng chảy tự nhiên do phát triển thủy điện ở thượng nguồn, chế độ dòng chảy hiện nay của hai trạm thủy văn này chủ yếu được điều tiết bởi dòng chảy môi trường từ các hồ, đập thủy điện.
 
V.TRỌNG