Ban Quản lý rừng Lâm Viên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

05:10, 18/10/2022
Thời gian qua, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, xâm hại rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn TP Đà Lạt diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
 
Họp bàn chuẩn bị phương án tuần tra rừng
Họp bàn chuẩn bị phương án tuần tra rừng
 
Diện tích rừng và đất lâm nghiệp Ban Quản lý rừng Lâm Viên hiện đang quản lý phân bố trên tất cả các phường, xã của TP Đà Lạt với gần 14.110 ha, chiếm hơn 60% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại TP Đà Lạt, trong đó có 11.965 ha đất rừng phòng hộ môi trường cảnh quan, 2.144 ha đất rừng sản xuất. 
 
Quản lý một địa bàn khá rộng gồm 44 tiểu khu thuộc địa giới hành chính của 4 xã, 11 phường thuộc TP Đà Lạt. Giai đoạn gần đây, do nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp tăng cao làm cho việc phá rừng, mua bán, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố có diễn biến phức tạp, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trước tình hình đó, trong năm 2022, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã đề cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được giao. Đồng thời, thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động của các tiểu khu và hộ nhận khoán về tuần tra, kiểm tra rừng; quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng hiện có, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm, xâm hại tài nguyên rừng; nâng cao hiệu quả hoạt động Đội Bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị.
 
Liên tục trong những năm qua, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã có nhiều văn bản chỉ đạo các trạm quản lý, bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Qua đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, chấp hành thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các trạm quản lý, bảo vệ rừng cũng đều có nhật trình công tác ghi cụ thể hàng ngày, tuần, tháng để báo cáo tình hình cụ thể khi họp giao ban về công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị. Giữa các trạm liên tục phối hợp ngăn chặn các phương tiện vào rừng trái phép và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau khi có sự việc xảy ra. Để công tác bảo vệ rừng có hiệu quả, tăng cường vai trò và trách nhiệm của cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ dân cũng được đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện. Ban Quản lý rừng Lâm Viên hiện cũng đang thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (từ nguồn vốn chi trả dịch vụ mội trường rừng) với diện tích hơn 9.337 ha với 291 hộ. Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng này cũng đã góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của người dân nhờ họ có thu nhập ổn định từ rừng.
 
Theo thống kê, hiện nay độ che phủ rừng ở TP Đà Lạt chiếm tỷ lệ khá cao, đạt hơn 52%. Rừng được bảo vệ tốt, đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng những năm gần đây nhưng Ban Quản lý rừng Lâm viên thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn do đơn vị quản lý. Để công tác bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả, thời gian tới, đơn vị cho biết sẽ chú trọng hơn nữa đến công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ dân. Bên cạnh đó, đề ra phương châm là “Phát hiện sớm và ngăn chặn vi phạm là việc quan trọng then chốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng”; đơn vị xác định các vùng trọng điểm để tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp, giải tỏa, cưỡng chế đất rừng bị lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép. 
 
NGUYÊN THI