Đam Rông: Giải tỏa dứt điểm diện tích rừng bị tái lấn chiếm

05:10, 18/10/2022
Thời gian qua, huyện Đam Rông đã triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên, hiện vẫn còn một số diện tích rừng bị phá, lấn chiếm, tái lấn chiếm để trồng cây trái phép. Trong đó, diện tích phá rừng trái pháp luật trồng cây ăn trái và cây nông nghiệp là 19.927 m 2 (năm 2021 là 3.592 m 2, 9 tháng năm 2022 là 16.335 m 2); diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp, mắc ca, sầu riêng là 32.914 m 2.
 
Trước thực trạng trên, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chính quyền các xã và các cơ quan liên quan tổ chức giải tỏa toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm, kiên quyết không để tồn tại cây trồng trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp do vi phạm Luật Lâm nghiệp, sau giải tỏa bàn giao lại cho đơn vị chủ rừng quản lý, bảo vệ và trồng lại rừng theo quy định.
 
NGỌC NGÀ