Quà tặng mẹ

THANH DƯƠNG HỒNG 06:16, 02/03/2023

Mẹ ta cả đời tần tảo

Tiễn cha đi kháng chiến

Không về!...

 

Một mình mẹ nuôi đàn con thơ dại

Lớn lên trong côi cút, đói nghèo!

 

Gánh cả cuộc đời trên đôi vai gầy

Mẹ lội qua cánh đồng chua mặn

Góp nhặt hạt cơm, khoai sắn…

Dành dụm từng đồng cho con học trường xa.

 

Năm mươi năm, ngày “cha đi xa”

Tám mươi tuổi mẹ vẫn tần tảo

Trên đời, còn gì thơm thảo

Vĩnh hằng như tình mẹ cho ta!...

 

Tặng quà mẹ mồng Tám, tháng Ba

Bị mẹ mắng “chúng mày bày đặt…”

Quà tặng cả đời mẹ kỳ vọng nhất

Con cháu thảo hiền, thành đạt, thơm danh…