Chùm thơ hoa

07:01, 01/01/2020

Chùm thơ hoa

Hoa, giả và thật
Tung hô
rực rỡ
chói lóa
Nhiều khi tình thật bơ vơ…
 
Góc vườn
lặng khuất bên cỏ
thản nhiên hương 
lập mùa.
 
Hoa Nguyệt Quế
Hé cửa, hương Nguyệt Quế
thơm như từ trong mơ
thơm như từ kiếp trước
người chờ ta đến giờ!
 
ĐÀM CHU VĂN