Chia tay 2021

07:01, 01/01/2022
Thôi, chào nhé, một năm đầy sóng gió
Đi đi thôi, chớ quay lại làm gì!
Khi Năm mới đã cận kề ngưỡng cửa
Đại dịch rồi cũng phải biến đi!
Chẳng còn gì để ta lưu luyến nữa
Những trở ngại lớn lao đã chịu đương đầu
Đang từng bước thuộc về quá khứ
Và sẽ không còn trong ký ức thẳm sâu!
Còn với ta là tình người, tình bạn
Là bài học máu xương, là kinh nghiệm cho đời
Là hoa lá, cỏ cây, là bình minh tỏa sáng
Là âm điệu núi rừng vẫn vang vọng muôn nơi
 
MỘNG SINH