Triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2023 -2025

AN NHIÊN 11:48, 19/09/2023

(LĐ online) - Ngày 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) đang tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân
Cán bộ y tế xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) đang tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân

Mục tiêu của đề án là khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể: Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh bình quân 0,4 điểm phần trăm/năm, để tỷ số này đạt dưới mức 109,0 bé trai/100 bé gái vào năm 2025. Giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng <112 tại 4 huyện, thành phố; đưa tỷ số này đạt khoảng <109 tại 4 huyện, thành phố; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên 107 tại 4 huyện, thành phố vào năm 2025.

Đối tượng thực hiện đề án bao gồm: Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; những đơn vị, người có liên quan đến cung cấp dịch vụ siêu âm, chẩn đoán thai nhi và gia đình, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh thiếu niên.

Nhiệm vụ, hoạt động cụ thể: Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào các trường chính trị, trung học phổ thông, trường y trên đại bàn tỉnh. Xây dựng, thử nghiệm và mở rộng triển khai các mô hình. Các hoạt động hội nghị, hội thảo về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ;  nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...