Thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn và quy định về khám, chữa bệnh

AN NHIÊN 20:10, 28/02/2024

(LĐ online) - Ngày 28/2, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn và quy định về khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng bệnh viện, khắc phục các tồn tại, hạn chế và phòng ngừa sự cố y khoa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thăm hỏi, theo dõi sức khỏe đối với bệnh nhân N.H.H; khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và giải quyết, khắc phục sự cố y khoa theo quy định. Đồng thời, rà soát việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sai sót, sự việc tương tự gây ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của người bệnh. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao y đức, giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ của viên chức, người lao động ngành y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, trong đó tập trung rà soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình, quy định về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và điều kiện thực tế của đơn vị; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, sự cố y khoa làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và uy tín của ngành Y tế. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật và hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế và triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bộ Y tế nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.

Củng cố và duy trì Hệ thống báo cáo sự cố y khoa chung của toàn bệnh viện, tiến hành ghi nhận, phân tích sự cố y khoa theo đúng quy định và xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa ngay khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế để kịp thời phát hiện, giải quyết và khắc phục các sai sót.