Hội thảo Đào tạo Kiến trúc sư và thành lập CLB Đào tạo Kiến trúc sư

04:04, 19/04/2016

(LĐ online) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc năm 2016, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo trên với sự tham dự của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và đông đảo giảng viên, sinh viên 22 trường đại học đào tạo chuyên ngành kiến trúc trên toàn quốc. 

(LĐ online) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc năm 2016, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo trên với sự tham dự của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và đông đảo giảng viên, sinh viên 22 trường đại học đào tạo chuyên ngành kiến trúc trên toàn quốc. 
 
Tham luận đề dẫn, PGS.TS. KTS Doãn Minh Khôi - Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam đã khái quát tình hình đào tạo KTS ở nước ta; Tổng quan về thực trạng và gợi ý giải pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung như: Tình hình đào tạo và vai trò của Hội KTS trong công tác hỗ trợ đào tạo KTS; Sự cần thiết xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo KTS; Vai trò, mô hình và phương thức hoạt động của CLB đào tạo KTS… 
 
Cũng tại hội thảo, Hội KTS Việt Nam đã thông qua Quy chế hoạt động của CLB đào tạo KTS. CLB thành lập sẽ là diễn đàn của các tổ chức và cá nhân có tham gia đào tạo KTS, đặt dưới sự bảo trợ và tổ chức của Hội KTS Việt Nam. 
 
Tuấn Hương