Tháng 11/năm 2017, 5 xã tại Lâm Hà quyết tâm trở thành xã nông thôn mới

03:08, 08/08/2017

(LĐ online) - Lâm Hà có 5 xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017 gồm: Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Phú Sơn. 

(LĐ online) - Lâm Hà có 5 xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017 gồm: Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Phú Sơn. 
 
Đánh giá kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đan Phượng đạt 15/19 tiêu chí, xã Tân Hà đạt 16/19 tiêu chí, xã Hoài Đức đạt 15/19 tiêu chí, xã Phúc Thọ đạt 15/19 tiêu chí, xã Phú Sơn đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại cần vốn đầu tư lớn để hoàn thành như: giao thông, trường học, điện và các tiêu chí vận động nhân dân thực hiện như: BHYT, hộ nghèo, môi trường cũng cần được đẩy mạnh để hoàn thành.
 
Để đạt mục tiêu được tỉnh công nhận 5 xã này đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11/2017, UBND huyện Lâm Hà đã có kết luận về thống nhất các giải pháp và lộ trình thực hiện. 
 
Cụ thể, từ nay đến tháng 10/2017 tập trung xây dựng hoàn thành tiêu chí về Điện tại 2 xã Phúc Thọ và Đan Phượng; hoàn thành tiêu chí về Giao thông tại 5 xã; tập trung hoàn thành tiêu chí Trường học ở các xã Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Sơn, Phúc Thọ. Trong tháng 9/2017 hoàn thành tiêu chí về Văn hóa ở xã Hoài Đức; hoàn thành chỉ tiêu về BHYT của tiêu chí Y tế tại các xã Tân Hà, Hoài Đức, Phú Sơn; hoàn thành tiêu chí về Tổ chức sản xuất; hoàn thành hồ sơ dự án nước sạch tại xã Phú Sơn để đạt tiêu chí về Nước sạch; xây dựng tiêu chí về Quốc phòng và an ninh, đảm bảo không xảy ra trọng án, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội. Đầu tháng 11/2017, hoàn thành tiêu chí về Hệ thống chính trị. 
 
AN NHIÊN