Triển khai các nghị quyết về công tác nữ công

03:08, 08/08/2017

(LĐ online) - Trong hai ngày 8 - 9/8, tại TP.Đà Lạt, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tập huấn công tác nữ công cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công cấp LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ.

(LĐ online) - Trong hai ngày 8 - 9/8, tại TP.Đà Lạt, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tập huấn công tác nữ công cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công cấp LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị
Theo đó, Hội nghị sẽ triển khai các nội dung chủ yếu về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của BCH TLĐ khóa XI về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN (Chương về công tác nữ công) và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII CĐVN (nội dung nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới); những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gắn với nhiệm vụ công tác nữ công trong thời gian tới; Chương trình phối hợp giữa TLĐLĐVN và TW Hội LHPNVN về tổ chức các hoạt động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2022.…
 
Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ đề cập đến việc triển khai thực hiện Luật trẻ em 2016, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP, thảo luận về các giải pháp tham gia thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP.
 
T.VŨ