Đam Rông: Bình quân mỗi xã tăng thêm 2,75 tiêu chí xây dựng NTM

06:01, 03/01/2020

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đam Rông, tính đến hết năm 2019 trung bình mỗi xã tăng thêm 2,75 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đam Rông, tính đến hết năm 2019 trung bình mỗi xã tăng thêm 2,75 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí là Đạ Rsal, Rô Men và Đạ K’Nàng; 5 xã còn lại đạt từ 16 đến 18 tiêu chí là Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’rông, Liêng Srônh và Phi Liêng. Được biết, trong năm 2020, huyện Đam Rông phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới là Đạ Tông và Phi Liêng, trong đó xã Đạ Tông là xã điểm nông thôn mới của huyện.
 
LÊ TUẤN