Đạ Tẻh: Hơn 300 tin, bài trên trang thông tin điện tử huyện

05:02, 11/02/2020

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đạ Tẻh cho biết đã đăng tải 319 tin bài, 52 bản tin truyền hình, trên 500 hình ảnh minh họa trong năm 2019 vừa qua. 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đạ Tẻh cho biết đã đăng tải 319 tin bài, 52 bản tin truyền hình, trên 500 hình ảnh minh họa trong năm 2019 vừa qua. 
 
Cùng đó, Trang cũng liên tục cập nhật trên 700 văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. 
 
Các thông tin trên Trang khá đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện trong năm. 
 
 Trang thông tin huyện cũng góp phần tích cực vào công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thông qua việc cung cấp thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; công tác thu hút đầu tư; xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn; kế hoạch sử dụng đất của huyện...
 
Ban Biên tập Trang cho biết, trong thời gian đến sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài, cập nhật thông tin nhanh hơn; từng bước thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của huyện.
 
GIA KHÁNH