Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội

09:04, 15/04/2021

(LĐ online) - Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2021. 

(LĐ online) - Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2021. 
 
Điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham gia tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội
Điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham gia tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội
 
Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật lực lượng vũ trang tỉnh chủ trì hội nghị. Toàn thể thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tham dự hội nghị.
 
Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cơ bản 5 chuyên đề gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú năm 2020; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 5/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
 
Hội nghị lần này giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của một số chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm năm 2021 làm cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan, binh sĩ trong cơ quan, đơn vị.
 
NGỌC NGÀ