Tăng cường công tác chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dinh dưỡng trong bệnh viện

10:02, 25/02/2022
* Không để người nhà bệnh nhân tham gia vào chăm sóc người bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực và Gây mê hồi sức
 
(LĐ online) - Ngày 25/2, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành tăng cường thực hiện công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dinh dưỡng trong bệnh viện năm 2022.
 
Củng cố hệ thống điều dưỡng trưởng và tăng cường công tác giáo dục y đức cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong đơn vị. Tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí để các chi hội điều dưỡng trong đơn vị củng cố tổ chức, sinh hoạt định kỳ và tiến hành đại hội chi hội theo quy định.
 
Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh và đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện hướng dẫn chăm sóc người bệnh Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới chăm sóc, an toàn người bệnh tại các khoa phòng có liên quan. Bảo đảm đủ nhân lực, đặc biệt là điều dưỡng, hộ sinh thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, đặc biệt không để người nhà người bệnh tham gia vào chăm sóc người bệnh tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức.
 
Tăng cường phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, cụ thể: đào tạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên để đạt trình độ cao đẳng, đại học, sử dụng điều dưỡng theo văn bằng được đào tạo. Xây dựng chương trình huấn luyện cập nhật, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành chăm sóc người bệnh, đảm bảo an toàn người bệnh tại đơn vị, phù hợp quy định của Bộ Y tế và phù hợp với đặc điểm và sự phát triển của bệnh viện. Áp dụng các mô hình và phương thức chăm sóc người bệnh theo quy định, tăng cường sự phối hợp và vai trò chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh cần tiếp tục phổ biến những chương trình huấn luyện chăm sóc người bệnh cho tuyến dưới. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư tiêu hao, củng cố hoạt động của Khoa Dinh dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà giặt... nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần cho các hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng.
 
Đánh giá kết quả công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc người bệnh của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện, có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của Bộ Y tế.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị theo đúng các quy định. Củng cố hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và tăng cường hoạt động của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn và Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế trong đơn vị, thực hiện các quy trình, kỹ thuật chuyên môn trong quá trình khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, đặc biệt là việc mang khẩu trang và vệ sinh tay. Bảo đảm mọi nhân viên y tế, sinh viên thực tập, người bệnh và người nhà người bệnh tuân thủ nghiêm các chỉ định vệ sinh tay và mang khẩu trang trong cơ sở y tế.
 
Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn bệnh viện và cơ sở y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, cơ sở y tế, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá an toàn đối với từng khoa, phòng và cả cơ sở y tế; từng khoa, phòng thuộc cơ sở y tế và cơ sở y tế đều phải kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn của khoa, phòng, cơ sở y tế, hết sức chú trọng bảo đảm an toàn cho bệnh nhân nặng, người bệnh có bệnh lý nền đang điều trị tại đơn vị. Hàng tháng tổ chức kiểm tra theo bảng điểm, củng cố ngay các tiêu chí không đạt, chấm điểm vào phần mềm của Bộ Y tế theo quy định. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm cho cán bộ y tế, có biện pháp cách ly ngay các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 khi đến bệnh viện.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19. Khi thực hiện công tác tiêm phòng Covid-19 cho nhân dân, phải triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung được quy định về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện tốt các quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế.
 
Quan tâm công tác dinh dưỡng trong bệnh viện, tập trung vào hoạt động về chuyên môn dinh dưỡng và đảm bảo nguyên tắc và các điều kiện hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. Trong quá trình thực hiện suất ăn cho người bệnh các đơn vị phải đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không thể xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trong bệnh viện và cơ sở y tế.
 
AN NHIÊN