Tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng

04:10, 13/10/2022
(LĐ online) - Ngày 13/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2022 cho trẻ em dưới 1 tuổi.
 
Theo chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tiến tới thanh toán bệnh bại liệt trên toàn cầu, cần loại bỏ dần sử dụng vắc xin bại liệt uống (OPV) nhằm loại bỏ hoàn toàn vi rút bại liệt có nguồn gốc hoang dại cũng như nguồn gốc từ vắc xin.
 
Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sử dụng vắc xin bại liệt uống 2 týp (bOPV) cho trẻ dưới 1 tuổi trên toàn quốc từ tháng 6 năm 2016 và triển khai tiêm chủng một mũi vắc xin bại liệt IPV cho trẻ 5 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên từ tháng 8 năm 2018 với sự hỗ trợ của Liên minh toàn cầu vắc xin và tiêm chủng (GAVI). Việc triển khai vắc xin liều IPV thứ hai (IPV2) được WHO khuyến nghị là bước tiếp theo để hoàn thành loại bỏ vắc xin OPV, đồng thời cũng tạo ra sự bảo vệ cao hơn đối với bại liệt týp 2. 
 
Thực hiện khuyến cáo của WHO, nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt ở Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi hồ sơ đề xuất GAVI tiếp tục hỗ trợ triển khai tiêm mũi 2 vắc xin IPV cho trẻ dưới 1 tuổi trên toàn quốc từ năm 2021 và được GAVI chấp thuận. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xây dựng dự án tiếp nhận viện trợ trình Bộ Y tế phê duyệt. Ngày 22/6/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt dự án “Triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2022” do GAVI tài trợ.
 
Ngày 25/4/2022, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, Bộ Y tế đã xem xét về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng và đề nghị triển khai qui mô nhỏ tại một số địa phương nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên toàn quốc. Vắc xin IPV mũi 2 đã được triển khai tại 7 tỉnh đại diện cho 4 khu vực cho trẻ em dưới 1 tuổi gồm: Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Kon Tum, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long. Kết quả cho thấy việc triển khai vắc xin IPV mũi 2 cho trẻ 9 tháng tuổi trong buổi tiêm chủng thường xuyên cùng với vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng (TCMR) là khả thi, thuận tiện được các bà mẹ chấp thuận, vắc xin IPV an toàn, có thể tiêm IPV2 và vắc xin sởi trong cùng một buổi tiêm chủng.
 
Lâm Đồng xác định mục tiêu nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng nhằm tiến tới thanh toán bệnh bại liệt và loại bỏ dần sử dụng vắc xin bại liệt uống (OPV) nhằm loại bỏ hoàn toàn vi rút bại liệt có nguồn gốc hoang dại cũng như nguồn gốc từ vắc xin.
 
Mục tiêu cụ thể: Đạt tỷ lệ ≥ 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin IPV mũi 2 vào lúc 9 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
 
Thời gian triển khai từ tháng 10/2022 triển khai đồng loạt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng tiêm là trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV. 
 
Lưu ý: Trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin có thành phần bại liệt IPV trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không tiêm mũi 2 trong TCMR.    
   
Dự kiến số trẻ dưới 1 tuổi cần tiêm vắc xin IPV mũi 2 từ tháng 10 -12/2022 là 6.200 trẻ trong toàn tỉnh. Tổ chức triển khai dưới hình thức tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế. Thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay trong tháng.
 
AN NHIÊN