Đam Rông: Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

06:02, 19/02/2020

Vừa qua, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện...

Vừa qua, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông.
 
Theo Quyết định của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Thượng tá Đoàn Xuân Nguyên, Trưởng Ban Khoa học Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông thay cho Thượng tá Phan Ngọc Dũng được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt.
 
Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Bình Sơn mong muốn, trên cương vị mới được giao, thượng tá Đoàn Xuân Nguyên cần nhanh chóng tiếp cận với công việc, nắm chắc tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ cấu bộ máy, trên cơ sở đó đề ra phương pháp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ huy, điều hành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần nghiên cứu, nắm chắc các nội dung mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã giao để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.
 
LÊ TUẤN