Kiện toàn Ủy ban MTTQ huyện, xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính

02:02, 20/02/2020

(LĐ online) - Sáng 20/2, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào Dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã...

(LĐ online) - Sáng 20/2, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào Dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2024. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Đầu cầu Lâm Đồng dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông với sự tham dự đông đủ của các tổ chức thành viên, các đồng chí trong Ban Thường trực, các ban của Ủy ban MTTQ tỉnh. 
 
Ban Thường trực MTTQ Việt Nam hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã sau khi sáp nhập. Về quy trình tổ chức thực hiện việc sắp xếp, thành lập Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phải được thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, sáp nhập của đơn vị hành chính cùng cấp.
 
Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp hiệp y, thống nhất với cấp ủy Đảng ở cấp thành lập Ủy ban MTTQ mới trên cơ sở sáp nhập của các đơn vị cùng cấp để quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời. Lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ, đồng thời quyết định giải thể Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, xã thuộc diện phải sáp nhật đơn vị hành chính.
 
Ủy ban MTTQ lâm thời gồm các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập. Nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã mới sau khi thành lập không vượt quá số lượng theo quy định tại Thông tri số 28/TT-MTTW- BTT. Đối với các đơn vị đặc thù do các xã sáp nhập có nhiều thôn; huyện sáp nhập có nhiều đơn vị cấp xã thì được phép tăng thêm số lượng Ủy viên Ủy ban nhưng không vượt quá 30% so với quy định của Thông tri 28.
 
Cũng theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau khi sáp nhập, các tổ chức thành viên ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới thì sẽ là thành viên của MTTQ Việt Nam; đồng thời, hiệp thương người đứng đầu của tổ chức thành viên đó tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp. Còn đối với những tổ chức thành viên mà không sáp nhập sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì đương nhiên là thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp.
 
Về số lượng Ủy viên Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã mới, hướng dẫn nêu rõ, cấp huyện gồm chủ tịch, từ 1 đến 2 phó chủ tịch và ủy viên thường trực; cấp xã gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên thường trực. Số lượng, nhân sự cụ thể do Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo cấp ủy địa phương phân công, sắp xếp, quyết định.
 
NGUYỆT THU