Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2021

06:01, 14/01/2022
(LĐ online) - Chiều 14/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh để tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
 
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông –Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng ủy: Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo và thành viên Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; lãnh đạo các phòng và chuyên viên Ban Tổ chức.
 
Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; lãnh đạo các phòng, ban làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng thuộc Công an, Quân sự tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức cấp ủy, Trưởng, Phó Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
 
Trong năm qua, thời điểm mà các cấp, các ngành vừa tuyên truyền, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; vừa phải lo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; vừa phải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội,  quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đảm bảo “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra, nhưng toàn ngành đã hoàn thành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch trình cấp uỷ các cấp; đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tổ chức xây dựng Đảng mà Ban Tổ chức Trung ương giao phó; đã tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng về tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tổ chức Đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ với nhiều điểm mới, có giải pháp, trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Kịp thời tháo gỡ những nút thắc, bất cập lâu nay về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm. Đã tham mưu lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và bước đầu có chuyển biến tích cực.
 
Toàn ngành đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua, quyên góp, ủng hộ 92,2 triệu đồng và 100 bộ quần áo bảo hộ vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; kêu gọi quyên góp 22 tấn rau, củ, quả các loại để ủng hộ cho bà con vùng dịch tỉnh Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức của 7 tỉnh phía Nam.
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho cán bộ, đảng viên
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho cán bộ, đảng viên
 
Về công tác Bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, các thành viên và lãnh đạo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và huyện đều kiêm nhiệm nhưng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho 1.217 đồng chí; đã tham mưu và cụ thể hóa các văn bản liên quan đến Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và xây dựng kế hoạch khám cho 937 đồng chí; khám sức khỏe cho nhân sự dự kiến tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 881 đồng chí. Ngoài ra, đã quan tâm công tác khám bệnh thường xuyên, thăm khám tại nhà, an dưỡng, điều dưỡng, công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện phải bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là đã khởi công Khu Khám và điều trị bệnh của cán bộ. Có thể nói bước đầu đã nâng cao được chất lượng, tạo được niềm tin và sự yên tâm của cán bộ khi đến khám và điều trị bệnh tại các cơ sở trong tỉnh.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn phân tích những mặt còn hạn chế như: Về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Ban Tổ chức cấp ủy một số nơi có lúc chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên thay đổi, nhất là sau Đại hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, nội dung công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Nhiều Ban Tổ chức còn tư tưởng thận trọng, ngại đổi mới, chưa quyết liệt. Việc tham mưu thực hiện các nghị quyết về Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có lúc, có nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên ở một số đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng chưa hiệu quả. Về công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, có lúc có nơi chưa theo kịp yêu cầu, đối tượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ khá đông, trong khi cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh còn hạn chế. Công tác theo dõi, nắm tình hình diễn biến sức khỏe của các đối tượng chưa thật sát, kịp thời…
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021
Nghành tổ chức xây dựng Đảng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021
 
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn ngành cần tập trung: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự về chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Kế hoạch 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo quán triệt sâu rộng và thực hiện tốt các các nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 14 của Bộ chính trị về về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, gắn với thực hiện tốt công tác dự báo, dự đoán, tránh bị động trong tham mưu và tổ chức thực hiện.
 
Các đơn vị cần tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, đề án, nghị quyết về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, về xây dựng hệ thống chính trị để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hoạt động về Tổ chức xây dựng Đảng và chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cho các đối tượng theo quy định.
 
Dịp này có 10 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp Tổ chức Xây dựng Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021. 
 
NGUYỆT THU