Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất

02:06, 23/06/2013

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Kiến trúc cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với yêu cầu kiến trúc đô thị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo: Chiều rộng 1 làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5 m; đường 2 làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m; bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

Quy định cũng nêu rõ cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác thì phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m bằng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

Bộ Công Thương cũng quy định kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Tương tự, khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng thì kết cấu và vật liệu mái che cũng phải có bậc chịu lửa I, II theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Chiều cao của mái che bán hàng từ 4,75 m trở lên.
Nếu có gian bán khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6226:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

Về bể chứa xăng dầu, Bộ Công Thương quy định, vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.
Đồng thời, không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất; không được lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng. Khi lắp đặt bể chứa xăng dầu phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và phải có biện pháp chống nổi bể; xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với độ dày không nhỏ hơn 0,3 m…

Bộ Công Thương cũng nêu rõ yêu cầu đối với cột bơm xăng dầu như: Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thóang, nếu cột bơm đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài. Đồng thời, phải đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ để hàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

Bên cạnh đó, cột bơm phải được đặt trên đảo bơm. Đảo bơm phải có cao độ cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,2 m, chiều rộng đảo bơm không được nhỏ hơn 1 m; đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái che bán hàng hoặc cột bơm ít nhất 0,5 m…

Bộ Công Thương nêu rõ, tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy ở các vị trí dễ thấy, có biển cấm lửa và hiệu lệnh báo cháy.

Cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp quy định.

Theo Bộ Công Thương, có thể căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp. Các phương tiện chữa cháy phải đảm bảo chất lượng và việc bố trí các dụng cụ này phải đảm bảo dễ thấy, dễ lấy sử dụng, không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác, tránh mưa nắng và phá hủy môi trường.

PV