Trên 1,7 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

TUẤN HƯƠNG 06:29, 25/09/2023

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Qua 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có hơn 350 ý tưởng tham gia hội thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh, qua đó giới thiệu 28 ý tưởng tham gia các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Nhiều ý tưởng, dự án đã duy trì ổn định kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho gia đình hội viên phụ nữ. 

Các cấp Hội đã hỗ trợ 49 phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; 178 phụ nữ được hỗ trợ với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng để khởi nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ thành lập 7 Hợp tác xã, 73 tổ hợp tác và 26 tổ liên kết góp phần phát triển kinh tế tập thể theo chuỗi 
giá trị.